دای دو جوکو کاراته فارس

دای دو جوکو

 دو جو کو یعنی : راه ترقی و بالارفتن عقل و فیزیک در راه رسیدن به قوانین اخلاقی متعالی .
 
 
· کاراته درس چگونه زیستن را به انسان می آموزد . ( کاراته علم چگونه زیستن و حقیقت چگونه مردن را به انسان می آموزد . )
· کاراته رازی دارد که حاصل آن در تجربه است . ( راز پنهان کاراته در حصول تجربه است ) .
· هدف نهایی هنر کاراته شکست یا پیروزی نیست بلکه تکامل شخصیت کاراته کار می باشد .
· کاراته با تواضع شروع می شود و با تواضع به پایان می رسد ، پس بنابراین همیشه متواضع باشید .
· کاراته راهی است برای رسیدن به آرامش حقیقی .
· کاراته فراتر از یک ورزش و یا سیستم دفاعی است .
 
 
 
· کاراته اثر مستقیم بر روح گذاشته و انضباط روحی و معنوی بر امور و شئون زندگی را موجب می شود .
· کاراته در فرد شجاعت به وجود آورده و او را به نوعی روشنفکری و درک از خود می رساند .
· کاراته یعنی پرورش جسم و روح ، به منظور دستیابی به فضائل اخلاقی والا .
· کاراته واقعی ترین هنر دفاع شخصی بدون سلاح در میان هنرهای رزمی دیگر است .
· کاراته مفهوم دفاع از خویش با دست خالی است .
· کاراته بعد از هزار روز تمرین شروع شده و پس از ده هزار روز تمرین به اوج خود می رسد .
· فراگیری هنر های رزمی همچون صعود از سراشیبی است ، لذا به تلاش فراوان و بی وقفه احتیاج دارد .
· از خصوصیات عمده هنرهای رزمی وضعیت بدن است لذا همیشه بدن خود را در وضعیتی متعادل نگاه دارید .
· ماهرترین مدافعان ، بهترین مهاجمانند .
· در هنر های رزمی ، اینکه هدف پیروزی باشد البته اهمیت دارد ، با این همه انگیزه مبارزه نباید انگیزه خصوصی باشد .
· کار هنرهای رزمی کاری است همگانی ، و در تعلیم آن خودخواهی روا نیست . ( کاراته را نباید به عنوان یک حربه خشونت آمیز دانست ).
· در هنر های رزمی ، تأمل و تفکر درباره کارهای گذشته ، به مهارت در کارهای بعدی می انجامد .
· هنر های رزمی از یک نقطه هماهنگ آغاز شده و به یک دایره هماهنگی که مشتمل بر حرکت خطی مستقیم می باشد منتهی می گردد .
· آئین و قواعد را اول در خود بررسی کرده و سپس به تمرین مداوم آن بپردازید .
· ما جسم و دل خود را پرورش می دهیم ، تا روحی استوار و نا متزلزل داشته باشیم . راه راستین مبارزه را می پیمائیم ، تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم . با قدرتی راستین می کوشیم ، تا روح فروتنی را خود بوجود آوریم . ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد ، و به درجات بالاتر از خود احترام می گذاریم ، و از خشونت می پرهیزیم . ما همواره به یاد پروردگار توانائیم ، و هرگز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد . ما همواره در پرتو نور ایمان به عقل و قدرت می اندیشیم ، و خواست های دیگر را از خود می رانیم . و می کوشیم تا به راه و هدف واقعی دست یابیم .

به عدالت قضاوت کنید هرچند به ضرر شما باشد .
· ورزش نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله ره آوردهای ارزشمند و سازنده ای  برای آدمی به ارمغان می آید .
· ورزش هدف نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به اهداف عالیه ای همچون سلامتی ، اخلاق ، قهرمانی ، گذشت ، رسیدن به خوی پهلوانی و نشاط و ... می باشد .
· ورزش سلاح بسیار مناسب و کارایی برای مقابله و پیشگیری و درمان با استرس و پیامدهای آن است .
· ویژگی های یک کاراته کار ( ورزشکار ) خوب و موفق : 1 – از همه بیشتر و سخت تر تمرین می کند . 2-روحش پرطاقت تر است . 3- محکمتر تمرین می کند . 4- بیشتر از دیگران به تمرین علاقه مند است. و... .
· کاراته وسیله ای است تلاش در جهت پیشرفت : 1- اخلاق . 2-نظم و انضباط . 3-سلامت جسم . 4-ادامه تحصیلات. 5- ارتقاء روح و ایمان . 6- اعتماد به نفس . 7- پشتکار و شجاعت . 8- کمک به همنوعان ، رفیق ، دوست  .  9- احترام به والدین ، معلم ، اطرافیان . 10- دفاع از خود در مواقع ضروری. و ... .
 
 
 
 
· سوگند نامه کاراته دای دوجوکو : با کاوش استوار در درک روش کاراته ، نیروی ذهنی و قدرت بدنی خود را پرورش می دهیم ، تا با درک هوشمندانه و تزکیه عقل ، و نهایتاً بنای شخصیت ، بدون در نظر گرفتن روش فکری شخصی، کمکی به جامعه بنمائیم .
· به پاکی اندیشه ام ، راز هستی بخش را می جوئیم ... ، که کیست انسان ، در اندیشه ام ... .
· بیاموز و بیاموزان .
· پرتو تجربه تابد به رَهش چون خورشید      آنـکه بعد از سـفر ما سفر آغاز کند .
· افـتادگـی آموز ، گر طـالب فیـضی       هرگز نخورد آب زمینی که بلند است .
· رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود  رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود
· براه این امید پیچ در پیچ                           مرا لطف تو می باید دگر هیچ
· بسیار سفر باید تا پخته شود خامی   صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی .
· اندکی در خود نگر ، تا کیستی   از کجائی  ، در کجائی ، چیستی .
******************
 
در پايان از مساعدت و همكاري صميمانه مسئولين محترم ، فدراسيون كاراته كشور، سبك كاراته داي دو جو كو كشور ، تربيت بدني استان مازندران و شهرستانها ، هيئت كاراته استان مازندران و شهرستانها و تمامی دست‌اندركاران و مسئولان دلسوز درتوسعه ورزش کاراته كه صادقانه براي پيشرفت داي دو جو کو ازهر گونه مساعی دریغ ننموده اند كمال تشكر و سپاسگزاري و امتنان را دارم. 
(ضمناً جزوه كامل آموزش كاراته داي دوجو كو به همراه سی دی های مختلف ( آموزشی و مسابقات و ...) ، اينجانب در حال حاضر جهت توزيع موجود مي‌باشد. انشاء ا... كتابي در اين مورد در آتي منتشر خواهم نمود.  
  با تشكر و قدرداني
رضا عباسي پاشا
 
همه ما در جهت سلامت جسم و روح تلاش مي‌كنيم           «ورزش يك عبادت است»
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۸ساعت 19:50  توسط فرامرز  |